Hizmetlerimiz

 

MEDYA İLETİŞİMİ

Hizmet verdiğimiz kurum ve markaların hedeflerine uygun, sonuçları öngörülebilir stratejik iletişim planları oluşturuyor; bu planlar çerçevesinde dikkat çeken, fark yaratan, haber değeri taşıyan içerikler hazırlıyoruz. Bu içerikleri doğru zamanda, en doğru medya kanallarına,  etkili mesajlarla iletiyoruz.

Hizmet verdiğimiz kurum ve markalarla gazeteciler arasında etik değerler çerçevesinde şeffaflık, saygı ve güvene dayalı uzun soluklu sürdürülebilir ilişkilerin inşa edilmesine katkıda bulunuyoruz.  

Medya İletişimi Alanında Müşterilerimize Sunduğumuz Hizmetler;

 • Dönemsel ve yıllık medya iletişim planının hazırlanması
 • Kurum hikâyesi, biyografi ve ana mesajların hazırlanması
 • Basın bültenleri ve basın açıklamalarının hazırlanması
 • Haber bültenlerinin hazırlanması
 • Röportaj organizasyonları
 • Özel haber çalışmaları
 • Odak ve genel medya servisi
 • Konu ve gündem yönetimi
 • Medya buluşmaları
 • Basın ziyaretleri

 

MEDYA EĞİTİMİ

Temsil Ettiğiniz Kurumu Doğru Ve Etkili Bir Şekilde Anlatabilmeniz İçin Önce Kısa Bir Eğitim !!!

Halkla İlişkileri bir buzdağı gibi düşünürsek medya ilişkilerinin bu buzdağının görünen en önemli yüzü olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki, bir kurum ya da kişinin paydaşlarına ‘kamu yararı’ bağlamında mesajlarını aktif bir şekilde ulaştırarak, sosyal bir marka olmasının yolunu açabilmesi, stratejik bir şekilde planlanmış medya iletişim çalışmaları ve hiç şüphesiz ki kurumun yüzü olacak, basın sözcüsüne bağlıdır. Biz bu sayede, belirlenen basın sözcülerine çok önem taşıyan medya iletişiminde dikkat edilmesi gereken konuları aktarıp, olası bir krizi önlemeyi amaçlarız.

 

ETKİNLİK YÖNETİMİ VE İLETİŞİMİ

İletişimin en önemli araçlarından biri olan etkinlikler; iş ortaklarımızın hedef kitlelerine ürün, hizmet ve faaliyetlerini derinlemesine anlatabilmesi, tanıtabilmesi,  hedef kitleleri ile etkileşimini arttırması, kalıcı ilişkiler geliştirmesini ve deneyim yaşatması için oldukça önemlidir.

Etkinlik yönetimi kapsamında; iş ortaklarımızın hedef kileleri ile ortak bir dil yakalayacakları, hedeflerini başarıyla gerçekleştirebilecekleri, imajlarına ve itibarlarına yüksek katkı sağlayacak, mesajlarını doğrudan ulaştırabilecekleri en uygun ve verimli etkinlikleri tasarlıyor ve hayata geçiriyoruz.

İz bırakmak, deneyim yaşatmak, ilişki geliştirmek ve etkili anlatım için 360 derece gerçekleştirdiğimiz etkinlik yönetimi; tasarım, planlama, uygulama, tedarik yönetimi, operasyon ve medya iletişimi süreçlerini kapsamaktadır.

Etkinlik Yönetimi Kapsamında Müşterilerimize Sunduğumuz Hizmetler;

 • Basın Toplantıları
 • Lansman – Relansman
 • Yurt içi ve Yurt Dışı Basın Gezileri,
 • Bayi Gezisi ve Toplantısı
 • Açılış ve Kutlama Törenler
 • Ödül Töreni – Yıl Dönümü ve Özel Davetler
 • Film ve Tiyatro Galaları / Sergi Açılışları
 • Kick Off Toplantıları
 • Kurumsal Fuar Katılım Organizasyonları
 • Kurum İçi İletişim Etkinlikleri
 • Üniversite Etkinlikleri

 

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler faaliyetlerimizle hizmet sunduğumuz iş ortaklarımızın ürün veya hizmetlerini, hedef kitle nazarında uzun soluklu tutunduracak, sektöründe söz sahibi olacak ve en nihayetinde güçlü bir marka algısına sahip olması için projeler üretiriz.

Pazarlama İletişimi Alanında Müşterilerimize Sunduğumuz Hizmetler;

 • Hedef kitleye yönelik ürün ve hizmet deneyiminin dikkat çeken ve iz bırakan kampanya kurguları ile gerçekleştirilmesi,
 • Üreticileri ve kamuoyunu buluşturacak aktivitelerin tasarlanması,
 • Kurum ve markalarla iş birliklerinin oluşturulması,
 • Satış ve kampanya projelerinin geliştirilmesi,

 

ALGI VE İTİBAR YÖNETİMİ

Brandistanbul PR olarak, kurum/kuruş veya kişilerin hedef kitleleriyle aralarında ortak bir dilin yaratılması hedefiyle yola çıkarak sürdürülebilir, sağlıklı, tutarlı, şeffaf bir iletişimin dost samimiyeti ve sıcaklığında uzun süre devam etmesi için planlamalar yaparız.

İş ortaklarımızın kurumsal vatandaş rollerini en iyi şekilde, toplumsal fayda, karşılıklı iyi niyet, farkındalık yaratma, toplumsal bilince ve duyarlılığa hizmet edecek; sürdürülebilir Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin geliştirilmesi noktasında ortaya koyduğumuz çalışmaları şu şekilde özetlemek isteriz;

 • İş ortaklarımızın kurumsal kültürünü ve imajını en iyi şeklide yansıtan sosyal sorumluluk projelerinin tasarlanması, doğru paydaşlarla iş birliği yapılması,
 • Bütçeleme ve yönetim süreçlerinin gerçekleştirilmesi,

 

GÜNDEM VE İÇERİK YÖNETİMİ

Gündem yönetimi, özel şirketler, kamu kurumları, siyasi, toplumsal tezler, ülke tanıtımı, vb. pek çok alanda karşımıza çıkan; sorunu noktasal olarak değil, bir bütünün içinde ele alan, mevcut resmi genel olarak görmeyi gerektiren ve buna özgü öngörüsel çalışmaların hazırlanmasını beraberinde getiren bir iletişim modelidir.

 • İş ortaklarımızın itibarlarına ve bilinirliklerine katkıda bulunacak sektörel gündemi belirleyecek, bilirkişi imajlarını güçlendirecek tespit, değerlendirme ve görüşlere yönelik içeriklerin hazırlanması ve iletişiminin gerçekleştirmesi.

 

 • Sektör, ülke ve dünya gündeminin iş ortaklarımız nezdinde fırsata dönüştürülmesi için hizmet ve faaliyet alanları ile ilişkilendirilmesine yönelik içeriklerin hazırlanması ve iletişiminin gerçekleştirilmesi.

 

KURUMSAL İLETİŞİM VE İÇ İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Şirketler içinde oluşabilecek krizler çoğunlukla sağlıksız veya tek yönlü yapılan iletişim faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

İş ortaklarımızın gelişim ve başarı yolcuğundaki en büyük etkenin çalışanları ve paydaşları ile sürdürdüğü sağlıklı ve şeffaf iletişime bağlı olduğunu biliyoruz. Bundan hareketle iş ortaklarımızın; çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, çözüm ortakları ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve güçlendirilmesi, motivasyon ve aidiyet duygusunun artırılması yönelik stratejik iletişim planları hazırlar ve uygularız.

Başlıca Hizmetlerimiz;

– Çalışanların motivasyonuna yönelik aktiviteler

– Çalışanlar ve yönetim arasındaki iletişimi güçlendirecek programlar,

– Söyleşiler,

– Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak eğitimlerin organize edilmesi,

– Kurum Kültürünün etkili ve doğru anlatılmasına yönelik özel projelerin tasarlanması.

 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) İLETİŞİMİ

Kurumların karakterini ve bakış acısını, ortaya koyan en samimi davranış modeli sorumluluk sahibi olup, bu yönde gerçekleştirdiği çalışmalardır. Bu çalışmaların en güzel örneği ise duyarlılığınızın yansıması olan kurumsal itibarınıza önemli ölçüde katkılar sağlayacak sosyal konulara karşı ürettiğiniz projelerdir.

Örneğin hizmet verdiğiniz sektöre,  hedef kitlenize, ülkenize, dünyaya, eğitime, çevreye, hayvanlara, gençlere vb. birçok alana olan duyarlılığınızı samimice ortaya koymanın yolu; şeffaf ve sürdürülebilir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin hayata geçirilmesi ile mümkündür. Bu gerçekten hareketle iş ortaklarımızla bütünleşen, sahiplenici, tüm aşamaları iyi planlanmış Kurumsal Sosyal Projelerini tasarlar, hayata geçirir ve iletişimini gerçekleştiririz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin iletişimi ile amaç; diğer kurum ve kişilere ilham vermek ve daha farkındalıklı daha sorumluluk sahibi toplum olunmasına katkıda bulunmaktır ki bu da itibarınızı güçlendiren değerli bir çalışma bütünüdür.  

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, gerçek başarıyı ve hak ettiği verimliliği ancak strateji ve öngörü sahibi ellerde profesyonel iletişim yaklaşımı ile yakalayabilir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerini tasarlarken ve hayata geçirirken maksimum titizlikle iş ortaklarımızı yönlendirir, hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak sürdürülebilir iletişim çalışmalarını gerçekleştiririz.

 

KRİZ İLETİŞİMİ

Brandistanbul PR ailesi olarak kriz iletişiminde aktif bir iletişim modelini esas alarak proaktif ve reaktif yaklaşımlarla krizlerden etkilenmeyip onları fırsata çevirebileceğiniz çok katmanlı stratejik çözümler geliştiriyoruz.

Bir bardak sudan fırtına kopmasının mümkün olduğu günümüzde, krizler her an kapımızda ve yönetilmeyi bekliyor!

Ürün ya da hizmetten kaynaklı problemler, tüketici memnuniyetsizliği, ön görülememiş bir ifadenin yarattığı krizlerde ve özellikle dijitalleşmenin her an arttığı günümüzde;

 • Mevcut riskli durumun fırsata çevirecek stratejilerin belirlenmesi,
 • Basın açıklaması yapılacaksa, basın metninin ve basına servis edilecek içeriğin hazırlanması,
 • Kriz iletişimi çalışmalarının hızla uygulanmasına yönelik operasyonun koordinasyonu başlıca hizmetlerimizi oluşturmaktadır.

 

LİDER İLETİŞİMİ

İş ortaklarımızı temsil eden medya sözcüsü olan liderlerin konumlandırılması, kurumun itibar yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

İş ortaklarımızın hedef kitlesinin ve bulunduğu sektörün koşullarına göre liderin; medya ve kamuoyu karşısında kurumu en iyi şekilde temsil etmesini sağlayacak stratejileri hazırlıyoruz.

Stratejimizin uygulanması için doğru mecra ve kanallarda; doğru içeriklerle, uygun ton ve seviyede yer alınması için çabalıyoruz.

 • Kamuoyu ve medyaya kurum tarafından verilecek en iyi referanslardan biri olan liderin,  iletişim koçluğunun yapılması.
 • Kurumun, yer aldığı sektörde rol model olarak ilk akla gelen isimlerden biri olunmasının sağlanması,
 • Kurum yöneticisinin bilirkişi rolünün öne çıkarılmasına yönelik iletişim planının oluşturulması ve uygulanması,
 • İlgili sektörü etkileyecek konu ve gündem gelişmelerinde, iyi kurgulanmış içerikler ile Bilirkişi rolünün sorumluluğu ile medya iletişiminin gerçekleştirilmesi,
 • Gazete, dergi, televizyon röportajları öncesi konuşma konuları ve metinlerinin hazırlanması,
 • Kariyer söyleşileri, panel, zirve gibi etkinlikler öncesinde ön hazırlıkların yapılması.

 

FİNANSAL İLETİŞİM

Şirketinizin hissedarları ve finansal ortakları ile olan işbirliği sürecinde yürütülecek iletişim çalışmaları konusunda deneyimli olan Brandistanbul PR, finans sektörünün de nabzını tutmaktadır.

Ekonomi dünyasının nabzını an ve an takip eden Brandistanbul PR, finans sektöründe yaşanan gelişmeler neticesinde yapılacak değerlendirme ve analizlerin medyaya aktarılmasında iletişimin büyük bir rol oynadığına inanır.

Brandistanbul PR, şeffaflık, açıklık, hesap verilebilirlik gibi ilkeleri göz önünde bulundurarak yatırımcılar ve halk nezdinde yürüteceğiniz iletişim stratejisini hazırlar ve uygular.

 

HALKA ARZ İLETİŞİMİ

Brandistanbul PR’in spesifik olarak etkin olduğu alanlar arasında yer alan Halka Arz İletişimi, şirketin kendi kabuğundan çıkarak bilinirliğini arttırma çabalarının tamamını kapsar.

Halka arz öncesi markanız için ön hazırlık yapan ajansımız, halka arz noktasında da markanıza uygun iletişim planını ve uygular.

Halka arz edilme sürecinde güçlü yönlerinizi öne çıkararak çeşitli fırsatlar yaratılmasın için gereken çalışmaları yürütür.

 

SANAT İLETİŞİMİ

“Daha Farkındalıklı ve Duyarlı Bir Yaşam Ancak Sanat İle Mümkündür”

Hatice Kumalar

 

Sanatla çoğalmayı ilke edinmiş bir ekip olarak, sanatın iyileştiren, güzelleştiren ve farkındalık kazandıran değerlerini daha çok kitlelere ulaştırmak bizim için çok kıymetlidir.

 

Film Galası, Festival, Konser, Tiyatro, Sergi gibi sanatsal faaliyetleri organize etme ve düzenleme konusunda deneyimlere sahip olan ajansımız, sanata değer veren sanatı kucaklayan bir yapıdadır.

 

Sanat dünyasında yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ekibimiz, şirketinize uygun sanatsal faaliyetlerin belirlenmesi, organize edilmesi ve iletişimi konusunda profesyonel olarak hizmet verir.

 

Brandistanbul PR, özellikle son yıllarda Türkiye’de artmakta olan sanatsal faaliyetler arasında şirketinizin farklılaşmasını sağlayacak projelere imza atar.

 

SAĞLIK İLETİŞİMİ

Brandistanbul PR, İletişim sektöründe sağlık iletişiminde uzmanlaşmış, bu alanda ilgili mevzuatlara hakim bir ajanstır.  Bilhassa dikkat çekmek isteriz ki sağlık iletişiminde yanıltıcı olmamak, çarptırmadan ve farklı anlamlara gelecek yorumlardan uzak durarak içerik üretmek itibar yönetimi çerçevesinde yürütülmesi gereken bir konudur. Sağlıkla ilgili bir konuyu aktarırken kamuoyunun ilgisini çekmenin yanında mesleki çevreler nezdinde de imaj ve saygınlığın korunup yükseltilmesi çok önemlidir.  Zira günümüzde yürütülen birçok başarısız iletişim çalışması ile kendi mesleki çevre ve kuruluşları tarafından eleştiri oklarına maruz kalan sayısız kişi ve kuruluş örneklerine üzülerek tanıklık etmekteyiz.

Etik değerlerden taviz vermeden etkili stratejik planlar ile Türkiye’de sağlık iletişimi alanında birçok profesör, uzman hekim, hastane ve kliniğe destek vermeye devam ediyoruz.

 

SPONSORLUK İLETİŞİMİ

 • Marka oluşturmada zihinsel bir süreç olan algı yönetiminin en önemli kozlarından biri olan sponsorluk, başta imaj transferi, farklı hedef kitlelere ulaşma olmak üzere karar verici nezdinde tercih etme / satın alma / sadakat duygusu yaratmanın en tercih edilen güncel iletişim araçlarından biridir. Bu çerçevede Brandistanbul PR ailesi olarak,  iş ortaklarımıza değer katan sponsorluk çalışmalarının gerçekleşmesinde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

 

KURUMSAL YAYINCILIK VE İÇERİK ÇÖZÜMLERİ

Kurumsal yayıncılık alanında sunduğu içerik çözümleri ile Brandistanbul PR, yıllardır birçok kurum ve kuruluşun yayınlarını  ve başarı hikâyelerini oluşturmada önemli bir çözüm ortağı olma deneyimine sahiptir.

Ayrıca kurumların kültürlerini gelecek nesillere aktarmalarını sağlamak amacıyla kurum kültürü kitapçıklarının oluşturulmasında profesyonel olarak ekibimiz katkı sağlamaktadır.

Markanızın kurumsal hedef kitlelerine yönelik hazırlanan yayınlarda içerik çözümleri sunar.  

 • Kurum Hikâyesi
 • Kurum Kültürü Kitapçığı
 • Kurumsal Kitapçıklar
 • Kurumsal Dergiler
 • Kurum Lideri’nin Başarı Hikâyesi
 • Lider Biyografileri

 

SOSYAL MEDYA İÇERİK VE KONSEPT DANIŞMANLIĞI

 • Günümüzde sosyal medyanın gücü yadsınamaz boyutlara ulaşmıştır. Bu minvalde işletmelerin veya kişilerin yaptıkları halkla ilişkiler çalışmalarının paydaşlarında istenilen yönde yüksek etki yaratması söz konusu çalışmaların dijital ve sosyal medya araçlarında tek sesliliği oluşturacak şekilde bütünleştirilmesiyle ancak mümkündür.Sosyal Medya Alanında Müşterilerimize Sunduğumuz Hizmetler;
  • Sosyal Medya ve PR faaliyetlerinin bütünleşik olarak yürütülmesine yönelik içerik ve takvimlerin hazırlanması,
  • Sektör ve rakip analizi doğrultusunda hedef kitlelerinize ulaşabileceğiniz en etkinsosyal medya mecralarının belirlenmesi,
  • Sosyal medya mecralarında kurumsal marka farkındalığınızı oluşturacak konsept ve  editöryal içerik planlanmasının yapılması,
  • Ürün ve hizmetlerinize ilişkin trenlere uygun içeriklerin üretilmesi,
  • Takipçi sayınızın organik olarak arttırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
  • Monitoring ve süreç yönetiminin  düzenli raporlanması,

 

REKLAM & TASARIM DANIŞMANLIĞI

Brandista reklam ile olan işbirliğimiz sayesinde, P&G, Unilever, Coca Cola gibi küresel markalara tasarım alanında hizmet veren tecrübe ve yetkinliği müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.

 


 • Logo / Kurumsal Kimlik
 • Gazete / Dergi İlanı
 • Billboard / Raket / Poster
 • Broşür / Katalog / Kitap
 • Web Sitesi
 • Ürün, Kampanya ve Proje Tasarımları