Dijital İletişim Hizmetleri


İtibar ve İmaj Yönetimi gibi konularda tüketicinizin sizi tanıyacağı, sizinle iletişimde bulunacağı, sizi rakiplerinizden ayırt edeceği dijital medya platformunda profesyonel bir destek alarak pazarın güçlü oyuncuları arasında yer alabilmek, yeniliklere ve gelişimlere açık olabilmek ve olası krizlere karşı güçlü bir kalkan oluşturabilmek için bu hizmeti almalısınız.

Medya İletişimi


Biz, etik ilkeleri gözeterek iş ve iletişim hedeflerinize en uygun medya kanallarıyla, mesajınızın geniş kitlelere ulaşması için elimizden gelenin en iyisini yapmakla kalmıyor; aynı zamanda medyanın ilgisini de sizin üzerinizde canlı tutacak şekilde öneriler sunuyor, içerikler geliştiriyor, hikayeler kurguluyoruz. Oluşturduğumuz içeriklerin, etkin geri dönüşler adına sağladığı katkıyı biliyor, kurum ve markalarımızın medya iletişimini yönetirken; ihtiyaçlar, hedefler ve sonuç beklentileri doğrultusunda analizler yapıyor, stratejiler belirliyoruz.

Etkinlik Yönetimi


Brandistanbul PR’ da organizasyon ve projeler, Kuruma artı değer katması için yaratıcı ayrıntılarla dolu olarak kurgulanır. Kurumun hedef kitlesi ile orta ve uzun vadede ortak bir dil yaratacak, hedeflerini başarıyla gerçekleştirebileceği, imajına ve itibarına katkı sağlayacak mesajları doğrudan ulaştırabilecek, en uygun bütçeli, verimli bir etkinliğin nasıl ve ne şekilde planlanacağı hususunda hizmet sunarız.

Kurumsal İletişim Yönetimi


Kurumsal iletişim, verimlilik ve markalaşmanın temelidir. Kurum kimliği ve değerlerini dış dünyaya olumlu yansıtma sanatıdır. Brandistanbul PR, kurumların hedeflerini gerçekleştirmelerine yönelik doğru mesaj, doğru zaman ve doğru platformlarda buluşmasını sağlayacak iletişim çözümleri önerir; etkinlik, konu ve sözcü yönetimi araçlarıyla kurumların iletişim davranışını şekillendirir.

Kurum İçi İletişim


Kurumsal bilgilerin ve yeniliklerin önce çalışanlarla paylaşılabilmesi, çalışanların sadakatinin ve motivasyonunun sağlanabilmesi açısından çok önemlidir. Bu amaçla kurum içi iletişim faaliyetlerinizi Brandistanbul PR ailesi olarak planlı ve süreklilikle yürütürüz.

Kriz Yönetimi


Tüm iletişim çalışmalarının özünü, itibar ve algı yönetimi ile pozitif değer yaratma koşulu oluşturur. Günümüzün hızlı rekabet ortamında kurumların itibarı, neredeyse elle tutulur, gözle görülür hale gelmiştir. Hedef kitle nezdinde, yıllarca çaba sarf edilerek oluşturulan algının, hassasiyetle, düzenli ve stratejik yönetilmesi de şarttır. Üstelik algı fazlasıyla kırılgandır, en küçük kriz durumunda zarar görme olasılığı vardır. Çözümü ise hem çalışanlarına, hem de kamuoyuna karşı aynı şeffaf ve hesap verilebilir tutumu benimsemektir. Brandistanbul PR, iş ortakları için iyi günde, kötü günde öngörülebilir kriz yönetim senaryoları ve stratejileri tasarlar. Ayrıca halkla ilişkiler çalışmaları ile; kriz öncesi dönemde hedef kitlelerin güven ve desteğini sağlayacak, planlı ve örgütlenmiş çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Kriz önlenemiyorsa kriz ortamında örgütü destekleyecek bir kamuoyu ve medyanın oluşmasına yardımcı oluyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk = İtibar Yönetimi


Bugün, kurum itibarını derinleştirme ve marka duyarlılığının altını çizmek üzere, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, iletişimin önemli bir ayağı haline geldi. Brandistanbul PR, bir itibar yönetimi olan sosyal sorumluluk projelerinin, sürdürülebilir olması gerektiğine inanır ve iş ortaklarının faaliyet alanlarına uygun sosyal sorumluluk projeleri tasarlar ve yönetir.

Sosyal Medya Danışmanlığı


Günümüzde sosyal medyanın (Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Vine, Bloglar…) gücü yadsınamaz boyutlara ulaşmıştır. Bu minvalde kurumların yaptıkları halkla ilişkiler çalışmalarının paydaşlarında istenilen yönde yüksek etki yaratması, söz konusu çalışmaların online sosyal mecralarda tek sesliliği oluşturacak bir şekilde bütünleştirilmesiyle ancak mümkündür. Bu kapsamda Anlık olarak milyonlarca kullanıcıya hitap eden bir mecra olan sosyal medya kanallarında hedef kitlenize uygun içerik üretimi ve account yönetimi hizmeti sunuyoruz.

Gündem ve İçerik Yönetimi


Gündem yönetimi, özel şirketler, kamu kurumları, siyasi, toplumsal tezler ve ülke tanıtımı, vb. pek çok alanda karşımıza çıkan; sorunu noktasal olarak değil, bir bütünün içinde ele alan, mevcut resmi genel olarak görmeyi gerektiren ve buna özgü öngörüsel, etkin, yaratıcı, bir iletişim modelini esas alınmasıyla işleyen bir süreçtir.

Sponsorluk ve Reklam Danışmanlığı


Marka oluşturmada zihinsel bir süreç olan algı yönetiminin en önemli kozlarından biri olan sponsorluk, karar verici nezdinde tercih etme / satın alma / sadakat duygusu yaratmanın en tercih edilen güncel iletişim aygıtlarından biridir. Bu çerçevede Brandistanbul PR ailesi en uygun kurum ve markaya değer katan çalışmaların gerçekleşmesinde danışmanlık hizmeti sunar.

Pazarlama İletişimi


Pazarlama yönelimli halkla ilişkiler faaliyetlerimizle hizmet sunduğumuz kurumlara ürünleri veya hizmetlerini, hedef kitle nazarında uzun soluklu tutunduracak, sektöründe ağırlıklı söz sahibi olacak ve en nihayetinde güçlü bir marka algısına sahip olması için projeler üretiriz.