KULÜPLERİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

KULÜPLERİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Yeni karar doğrultusunda, mali kriterlere uymayan borçlu kulüpler hakkında transfer yasağı kararı verilebiliyor, lisans çıkarması engellenebiliyor, ayrıca para cezası ve puan silme şeklinde cezalar da uygulanabiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağan Seçimli Genel Kurul’unda kabul edilen TFF Statüsü’ndeki değişiklikleri kapsayan kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle futbol ailesi üyeleri olarak kabul edilen Kulüpler, futbolcular, profesyonel teknik adamlar, antrenörler, futbol menajerleri arasındaki sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıklar için, taraflarının başvurusu üzerine Uyuşmazlık Çözüm Kurulu münhasıran görevli ve yetkili hale getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu “Uyuşmazlık Çözüm Kurulu” (UÇK) talimatının,  yürürlüğe girmesini hukukçu olarak değerlendiren, Kulaçoğlu Hukuk Bürosu avukatlarından Spor Hukuku Uzmanı Av.Serkan Kartal; sözleşmelerden doğan tüm uyuşmazlıklar için UÇK’nın tek başına görevli ve yetkili hale getirildiğini söyledi. Yeni Talimatın Resmi gazetede yayınlandığı 11.07.2015 tarihinden önce yerel mahkemeler nezdinde açılmış ve/veya devam eden tüm davaların ise UÇK’nın görevi dışında bırakıldığına da dikkat çekti.

Av. Serkan Kartal; TFF Yönetim Kurulu’nun 27.10.2015 tarih ve 7 sayılı toplantısında aldığı kararla, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Hakem Listesi de oluşturulmuş ve yargılamalara da başlanmış olduğunu, TFF Statüsü’ndeki bu değişikliklerin alacaklı olan futbolcu ve diğer spor ailesi üyeleri lehine ancak kulüplerin aleyhine sonuç doğuracağını belirtti.

Spor Hukuku Uzmanı Av. Serkan Kartal; bu yeni talimatın alacaklıların lehine, kulüplerinse aleyhine sonuçlar doğuracak olduğunu ve sözleşmeden kaynaklı alacaklar için UÇK ‘ya başvuru yapan futbolcu ve diğer spor ailesi üyelerinin, alacaklarına çok daha kısa sürede kavuşma imkânı getirildiğini belirtti. UÇK’ nın vereceği karar doğrultusunda, borçlu kulübe transfer yasağı getirmenin mümkün hale geldiğini söyleyen Kartal, mali kriterlere uymayan kulüp hakkında, para cezası ve puan silmeyi de kapsayan cezai işlem uygulana bileceği gibi, lisans çıkarılmasına engel olunmasını istemenin de mümkün olduğunu söyledi.

Av.Serkan Kartal, TFF Tarafından hazırlanan yeni UÇK talimatı dışında halen yürürlükte olan Kulüp Lisans Talimatının 68.maddesinde de ”Lisans adayı,  lisans sezonundan önceki 31 Mart tarihine kadar, bir önceki 31 Aralık tarihinden önce gerçekleşen transfer faaliyetleri ile ilgili vadesi geçmiş bir borcunun olmadığını kanıtlamalı” hükmünün yer aldığını belirtti. Söz konusu bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde uyarı ile birlikte yeniden süre verileceğini, borçsuzluk belgesinin yine de sunulamaması halinde para cezası ile birlikte puan silme cezasın da uygulanabileceğini belirtti.

Av. Serkan Kartal bu yeni uygulamaların, alacaklı olan futbolcu ve diğer spor ailesi üyeleri lehine ancak kulüplerin aleyhine olduğunu, bu durumun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na yapılacak başvuruları önemli ölçüde artıracağını, belirterek şöyle konuştu: “TFF statüsündeki değişiklikle birlikte kulüplerden tahsil edilemeyen alacakların tahsilinde etkili olan transfer yasağı ve kulüp lisans kurulu tarafından verilen yaptırım kararları karşısında kulüpleri zor günler beklemektedir”