İLETİŞİM VE MARKA

İLETİŞİM VE MARKA

İletişim, insanların birbirilerine ve hayata bağlanmasında en etkin yöntemlerinden ve uygulamalarından biridir. Gün içerisinde ister sözlü, ister sözsüz olarak, her zaman kendimizi başkalarına ifade etme ortamının tam merkezinde buluruz. İletişime geçme isteğimiz olsun ya da olmasın her zaman iletişim içerisindeyiz, iletişimin bir parçasıyız, iletişim bizleriz. Dünyamız değişiyor ve gelişiyor.

İşlerimiz ve iş şekilleri farklılaşıyor, insanlar değişiyor.

Tabi benimsediği şeyler ve bilgileri de değişiyor. Markalar çoğalıyor ve rekabet ortamı büyüyor. Bu yüzden bazı kişiler, kurumlar, markalar iletişime ve içinde barındırdığı unsurlara ayak uyduramayabiliyor ama önemli değil neden mi?

Çünkü PR ajansları var. Artık PR ajansları bizler için, markalar için ve kurumlar için yeni trend olmuş bir iletişim ve itibar yönetim faaliyetlerini sunuyor bir nevi iletişimin yöneticileri de diyebiliriz. Kurumlar gün gittikçe imaj bakımından kendilerini geliştirmek zorundalar yoksa dünya ortamında yok olma ihtimalleri yüzdelik oranda çok yüksektir. Bu yüzden PR hizmetlerine başvurarak kendilerini ön plana çıkarır ve güçlü bir kurum algısı oluştururlar, tabi bunların baş tacı ise PR uzmanlarıdır.

MARKA BİLİNİRLİĞİ

Alanında uzman kişiler ile çalışan kurum ve markalar kendi itibarlarını ve müşterilerinin bilinçaltına girme eğilimlerini arttırmaktadır.  Kurumlar çalıştıkları PR ajansları ile birlikte anlayış ve dayanışma içinde çalışırlar. Böylelikle her iki taraf için eğlenceli bir ortam sağlanarak işlerine dört elle sarılırlar. Marka bilinirliği, marka farkındalığına bağlı olarak,  tüketiciye önceden verdiği bilgilere dayanarak tüketicinin geçmiş deneyimlerine ilişkin zihinde markayı canlandırma işlemi olarak da görebiliriz.

PEKİ, PR AJANSLARI NASIL ÇALIŞIR? MARKALAR VE KURUMLAR İÇİN NELER YAPARLAR?

PR Ajansları herkesin kolay olarak nitelendirdiği ama sadece PR uzmanlarının yapabildiği işler yaparlar.

PR ajanslarının yaptığı ilk iş kurum veya markalar için strateji oluşturmaktır. Markanın konumlandırmasını yani hedef kitle nezdindeki zihin payının nerede ve nasıl olunacağını, nasıl şekilleneceğini ve bunun yol haritasını belirlemektedir.

PR ajansları bununla kalmayıp kurum veya markalar için itibar yönetimi ve medya iletişimini gerçekleştirirler. Çünkü kurum veya marka için en önemli olan şey isimlerinin bilinir olma durumudur.

Şu zamanda web teknolojilerinin önemi arttıkça kurumlar ve markalar artık bu duruma ayak uydurabilmek için, dijitalleşme çağına ayak uydurarak çağı yakalama çalışmalarına başladılar ve kendilerini web teknolojilerine ayrıca sosyal medyalara entegre etmişlerdir.

Artık her şey dijitalde konuşulur, dijitalden takip edilir ve dijitalden alınır hale geldi.

PR ajansları ayrıca;

-Kurumsal iletişim

-Lider iletişimi

-Hizmet ve finans iletişimi

-Pazarlama iletişimi

-Etkinlik iletişimi gerçekleştirirler

-Müşteriler için basın bültenleri hazırlarlar.

-Basın bültenlerinin basında yer alması için uğraşırlar.

-Medya raporlarını haftalık ve aylı olarak hazırlarlar.

-Müşterilerin itibar kazanmalarını sağlarlar ve bu itibarın yönetiminde rol alırlar.

-Kriz oluşumunu ön görerek kriz senaryolarını oluştururlar.

-Müşterilerle iletişim kurmaları konusunda yardımcı olurlar.

-Çalıştığı kurumda kurumsal kimlik ve imaj geliştirmek için faaliyetler yapar.

-Sektör analiz raporu gibi kurumların ihtiyaçları olan tüm iletişim faaliyetlerini gerçekleştirirler.

BİRBİRİLERİYLE BAĞLANTILILAR

Bunlardan anlaşılacağı gibi PR uzmanları ve hizmetleri markalar ve kurumlar için çok önemli bir yere sahip konumuna ulaşmışlardır. Çünkü PR Ajansları ya da uzmanları bağlı bulundukları kurumun ya da markanın iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmekten öte artık onlara yeni bir hayat, yeni bir biçim ve bir boyut kazandırır. Sonuç olarak ise markalar, kurumlar ve PR üçlüsü birbirine bağlı bir yeni yönetim şeklini oluştururlar ve faaliyetlerini bu çerçevede oluşturup müşterilerine sunmaktadırlar.

Siz de bu dünyaya ayak uydurmak ve iletişim danışmanlığı hizmeti almak istiyorsanız Hatice Kumalar liderliğinde kurulan işinde uzman, genç ve dinamik kadrosu ile Brandistanbul PR İletişim Danışmanlığı’na info@brandistanbul.com  mail adresinden ulaşabilirsiniz.