Değişen PR Kalıplar ve Dijital PR

Değişen PR Kalıplar ve Dijital PR

Değişen PR Kalıplar ve Dijital PR

Bilişim sektöründe artan gelişmeler ile birlikte pek çok sektörde değişim ve dönüşüm yaşanmıştır. Temelde geleneksel bilgi kaynaklarından dijital kaynaklara geçiş günümüz kurum ve kuruluşları için bir gereklilik olmuştur. Bu bağlamda, kuruluşlar enformasyonu dijital ortamlarda hedef kitlelerine duyurma yoluna gitmiştir. Böylelikle Geleneksel PR yerine Dijital PR´e geçiş yaşanmıştır.

Var olduğu günden bugüne kadar  Halkla İlişkiler (PR) kurumları kendilerini duyurmak, satışlarını arttırmak ve onlara güçlü bir imaj oluşturmak için çalışmalar yapar. Özellikle basılı medya yoluyla (gazete, dergi, broşür, ilan, fanzin…) ve TV ve Radyo yayınlarında yapılan çalışmalar,  son yıllarda yetersiz bir hal almıştır. Çünkü hedef kitle dijital mecralara yöneldi, böylelikle PR kendini yenileme yoluna gitti.

Nasıl bir yenileme? Nasıl bir Dijital PR?

Nasıl bir yenileme? Aslında gelenekselden kopmayan ama dijitale daha fazla yönelen bir yapıya büründü. Hiç okunmuyor diye gazeteden kopmayan, fazla dikkat çekiyor diye sosyal medyaya tamamen entegre olmayan bir yapı halini aldı. Temelinde geleneksele bağlı kalıplarla ilerleyen bir yapı. Yani bir devrim değil bir reform yaşanmıştır. Bu yeni haliyle PR,  yapısını bir formüle dahi oturtmuştur.

Geleneksel PR + İçerik Pazarlama + Sosyal Medya Analizi + Arama Motoru Analizi

Formülü ve formülünde yer edinen kalıplarının uzun uzadıya anlatılması gerekirken,  Dijital PR için kısa bir tanım yaparsak; Online iletişim kanallarında yapılan kapsamlı Halkla İlişkiler çalışması diyebiliriz. Bu çalışmalar, süreklilik arz edip (web sitesi, blog, haber portalı, sosyal medya…) gibi mecralardan insanlarla sürekli temas kuran online, dijital bir yapıdır.

Küreselleşen, küreselleştikçe dijitalleşen yenidünya düzeninde gerek yerel, gerekse küresel firmalar kendini yenileme, yaşam eğrisini sürdürebilmek için Dijital PR´e geçiş yapmayı tercih ediyorlar.